Magnus Jensner lämnar Moderna museet i Malmö

Chefen för Moderna museet i Malmö, Magnus Jensner, avslutar sin anställning den 1 mars 2012. Anledningen är en omstrukturering av museet, enligt ett pressmeddelande.

Moderna Museet Malmö öppnade under Jensners ledning i december 2009. Nu ska modermuseet i Stockholm och Malmöfilialen utöka sitt samarbete (den pågående utställningen Scenbyte med konst från Moderna i Stockholm är ett exempel) och det är ett av skälen till omstruktureringen.

Ett annat skäl är enligt pressmeddelandet ekonomiska bekymmer. Utgifter för personal och utrustning har blivit högre än beräknat och kostnaderna för verksamheten måste minskas med 2 miljoner.