Personalminskning på Jönköping Läns museum

Motiveringen är en smula i invecklad. I ett pressmeddelande låter Jönköpings läns museum meddela att man vill "säkerställa museets förmåga att möta framtida utmaningar gällande uppdrag som en delaktig och tillgänglig kulturinstitution vilken levandegör bredden av kulturarv i Sverige". Kort sagt, minst tio tjänster ska bort.

Vidare skriver Jönköping läns museum att de måste hantera "en förväntning från kulturpolitiken" om att erbjuda medborgarna ökad tillgänglighet och delaktighet. 

Lösningen ska vara "en ekonomisk omfördelning i kombination med förändrade tjänster" som ska ge museet "den flexibilitet som krävs för att möta framtida behov och möjligheter".

Cirka tio tjänster berörs direkt av personalmiskningen och ytterligare sju är planerade att omformas och därefter utlysas internt.