Många skolor saknar bibliotek

3:32 min

Läskunnigheten bland svenska högstadieelever har sjunkit under 2000-talet. Samtidigt saknar var tredje grundskola ett bemannat skolbibliotek, något som sedan 1 juli strider mot lagen.

Mer om skolan:

I och med den nya skollagen har skolbiblioteken fått en förstärkt roll, eftersom det nu är obligatoriskt för alla skolor att ha ett skolbibliotek.

Kravet omfattar även friskolor, särskolor och specialskolor. Men en undersökning som Centrum för lättläst och Lärarförbundet genomfört visar att var tredje grundskola saknar ett bemannat skolbibliotek. Och att bygga upp ett bibliotek kan vara dyrt – frågan är var skolorna ska ta pengarna ifrån.

Sedan i januari har rektor Lena Runsten arbetat med att bygga upp ett barnboksbibliotek på Olympens friskola i Telefonplan, där ett femtiotal barn går, och det har hon gjort på ett okonventionellt sätt.

– Det jag har gjort är att jag har deponerat min egen samling (skratt). Jag har ju under hela mitt vuxna liv och under barndomen samlat litteratur och många i min omgivning känner till mitt intresse och därför får jag gåvor. Och då känns det väldigt naturligt att ställa samlingen i den miljö som jag arbetar. Men jag tror att det är väldigt svårt att bygga upp ett skolbibliotek som det här både ekonomiskt och att hitta tiden inom ramen för någon tjänst, det krävs nästan att någon gör det på sin fritid.

Bertil Östberg är statssekreterare på Utbildningsdepartementet och han tycker att det är upp till varje enskild skola att omprioritera sina resurser för att skapa ett skolbibliotek om man inte har något i dagsläget.

– Det här handlar om att det är en lagstadgad skyldighet för alla att ha ett skolbibliotek och då måste man lokalt prioritera och avsätta pengarna så att man kan ha ett skolbibliotek, säger han.

Även om Lena Runsten är väldigt glad att skolbibliotek nu är en lagstadgad skyldighet för skolorna tycker hon att mer pengar borde ha skjutits till när reformen genomfördes.

– Jag kan känna mig förvånad över att man inte samtidigt tillskjuter medel. Det är ju ett oerhört krav. Jag skulle tro att det kostar 50 000 för ett nytt bibliotek om man ska få det att fungera och var ska skolorna få de pengarna ifrån?

Nationella Skolbiblioteksgruppen är en av de organisationer som drivit på för att skolbiblioteken ska bli obligatoriska. Men Madeleine Hjort som är ordförande för NSG är mycket kritisk mot att man inte tillfört ordentligt med pengar till skolorna.

– Över 80 procent av friskolorna har inte skolbibliotek. Man kan inte bara införa att skolbiblioteken ska finnas och sedan inte tillsätta en enda tjänst på Skolverket som kan driva det här och se till att det finns pengar, det måste man faktiskt, säger hon.

Men Bertil Östberg avfärdar kritiken och hänvisar till att de skolor som inte skapar ett skolbibliotek, eller på annat sätt följer skollagen från och med 1 juli kan bli belagd med viten från Skolinspektion.

– Och nu har ju också Skolinspektionen fått muskler så man kan införa sanktioner och belägga skolorna med viten om de inte följer kraven. Och det ska vara på en sådan nivår så att ingen ens funderar på att låta bli att skaffa skolbibliotek, säger han.

Lena Runsten på Olympen i Telefonplan rekommenderar andra rektorer och lärare att som hon själv gjort leta efter böcker i andrahandsbutiker.

– Det naturliga för mig har varit att leta i antikvariat, på Myrorna och Stadsmissionen. Och då krävs det att man själv har läst en del för att veta vad man ska välja. Det spar mycket tid och pengar.

Men kan alla rektorer göra så?

– Nej om man inte själv tycker mycket om den uppgiften ska man nog delegera det.

I samband med lagändringen beslöt regeringen i budgetpropositionen 2010 att tillskjuta 12 miljoner extra till kommunerna för 2011 för att täcka upp för kostnader för skolbiblioteken. För 2012 får kommunerna 25 miljoner för ändamålet.

Regeringen skriver i en presentation av skollagen att pengarna "således endast kommer att ha en marginell betydelse för skolhuvudmännens kostnader."

Kommunerna har heller inget krav på sig att redovisa att pengarna går till skolorna eller skolbiblioteken.