Konst | Reportage

Moderna museets ledning lovar förklara sparkrav

2:04 min

Moderna museets ledning ska åka till Malmö och förklara varför man tänker spara två miljoner på malmöfilialen under 2012 och hur verksamheten kommer påverkas. I förra veckan sade Malmöchefen Magnus Jensner upp sig när sparkraven stod klara.

|

På fredag nästa vecka ska modernas ledning träffa de andra finansiärerna: Malmö stad och Region Skåne. Och kulturnämndens ordförande Daniel Sestrajcic i Malmö vill ha svar på mycket.

– För oss är det viktigt att hålla den uppgörelse vi hade från början där Moderna ska hålla hög internationell klass och ska kunna producera egna utställningar och spegla regionens konstliv. Vi vill försäkra oss om att det här fortfarande gäller.

När moderna museet i Malmö öppnade var uppgörelsen en trepartslösning där staten, genom Moderna, kommunen och regionen bidrar med lika mycket. Men uppstartsfasen var dyr och Moderna ha pytsat in mer än man kom överens om, säger museets vice chef Ann-Sofi Noring. Nu vill man minska, till den nivån som faktiskt står i avtalet.

Det ska ske genom effektiviseringar och samarbete med Moderna i Stockholm.

Men överenskommelsen att moderna i Malmö ska göra tre stora utställningar per år, varav två ska vara unika för just Malmö, avser man hålla, säger hon.

– Vi ska absolut hålla vårt avtal. Vi kommer att jobba med samlingen, men därutöver kommer vi producera utställningar i Malmö för Malmö. Men också utställningar producerade i Malmö som kan gå till Stockholm och andra platser.

Hur ska ni spara två miljoner?

– Vi har lärt oss av startperioden. Nu kan vi utnyttja resurserna på ett smartare sätt, säger  Ann-Sofi Noring, vice chef på Moderna museet i Stockholm.