SVT fällt för skräckfilmstrailer

En trailer för den gångna sommarens skräckfilmer i SVT har fällts av Granskningnämnden för radio och tv. Trailern sändes vid flera tillfällen i somras mellan morgon och kväll och eftersom delar av inslaget var av sådan skrämmande karaktär, så strider inslaget mot sändningstillståndet om att hänsyn ska tas till den särskilda genomslagskraften i tv.

SVT fälldes även för ett inslag om bokrean i "Gokväll". Granskningsnämden fann att det innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

TV 4 fick sig också en släng av sleven. Ett inslag i TV 4 Nyheterna om norsk lax liksom TV 4 Nyheterna Värmlands inslag "Bunkern" i Karlstad stred mot kravet på saklighet.