medier

BBC World News stoppas i Pakistan

1:11 min

I Pakistan har populära brittiska nyhetskanalen BBC World News bannlysts i landets kabelnätverk. Detta efter att BBC sänt en uppmärksammad dokumentär om pakistanska militärens stöd till talibaner och andra extremister.
 

I mitt hotellrum i Islamabad kan jag se en mängd pakistanska TV-kanaler där debattörer ofta attackerar den civila regeringen, mera sällan landets militär och säkerhetstjänster; pakistanska journalister tenderar att vara försiktigare i sina omdömen om dem.
 
Jag har också tillgång till amerikanska CNN och Fox News, och brukar även kunna se brittiska BBC World News, bolagets internationella nyhetskanal.
 
Men sedan slutet av november har kabelbolaget i Pakistan stoppat BBC. "Servicen är just nu inte tillgänglig", står det. "Sorry for the inconvenience".
 
Medierna här i Pakistan uppger
att det är militären som stoppat BBC, detta i iska över en dokumentär i två delar som BBC sände, "Secret Pakistan", i vilken landets militära säkerhetsstjänst anklagas för att hjälpa talibaner och andra som slåss mot USA i Afghanistan.
 
Regeringen säger att det är kabelbolaget självt som bestämt att alla utländska kanaler som sänder "anti-pakistanskt" innehåller kommer att blockeras. Men många misstänker att de styrande satt press på kabelbolaget, men ändå utåt kan hävda att man respekterar landets pressfrihet.
 
Under förre militärdiktatorn Pervez Musharraf tilläts TV-nyhetskanaler  öppna i rask takt och de bidrar nu till en frejdig, ibland larmig mediaatmosfär i Pakistan.
 
BBC i London reagerat upprört på avstängningen. Och nu säger BBC att man fått ett löfte från Pakistans premiärminister att han ska undersöka varför kanalen just nu inte visas på kabelnätet här.
 
Mediaobservatörer säger att Pakistans inhemska engelsspråkiga medier har traditionellt varit mera fria och liberala än de på urdu och andra lokala språk, och de har kunnat vara mera kritiska mot regeringen och militären än de på urdu, som når en mycket större andel av folket.
 
Pakistan har flera engelskspråkiga tidningar med frispråkigt innehåll. En av dem, Express Tribune, ges ut i samarbete med International Herald Tribune, som tillhör New York Times.  Dessa tidningar riktar sig främst till den relativt lilla elit i Pakistan som komfortabelt uttrycker sig på engelska.
 
Men trots flera försök
 har inhemska engelskspråkiga nyhteskanaler på TV inte lyckats överleva, i veckan stängde den sista, Express 24/7. Tidigare har tidningskoncernen Dawns försök med engelskspråkig nyhets-TV också misslyckats och kanalen övergick till sändningar på urdu. Marknaden verkar vara för liten för kommersiella nyhetskanaler på engelska.

Nils Horner
nils.horner@sverigesradio.se