Nytt ramavtal mellan översättare och förläggare

I dag har Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund ingått en överenskommelse om ett ramavtal om ersättningar till översättare. Avtalet omfattar både e-böcker som digitala ljudböcker.

– Vi är mycket nöjda med slutresultatet. Parterna har stått inför ett helt nytt avtalsområde och lyckats lösa det på ett mycket konstruktivt sätt. Till exempel är mimimiarvodet nu indexreglerat vilket vi ser som en stor fördel, säger Mats Söderlund i ett pressmeddelande.

Eva Bonnier, ordförande i Svenska Förläggareföreningen, är särskilt glad över att de elektroniska rättigheterna är lösta.

– Det betyder mycket för den digitala utvecklingen och möjligheterna att nå ut också med översatt litteratur. Det känns roligt att vi nu har ett modernt branschavtal för översättningar, säger Eva Bonnier i pressmeddelandet.

Översättaravtalet börjar gälla 1 januari 2012.

SR Kulturnytt