konst | reportage

Omstritt beslut idag om nytt Munchmuseum

2:36 min

Idag ska kommunfullmäktige i Oslo fatta det avgörande beslutet om man ska bygga ett nytt museum för att förvalta arvet efter Edvard Munch, det omstridda Lambda som byggnaden heter. Eller om man ska föreslå någon helt annan lösning.

Vi står på operahusets tak och författaren och urban- och samhällsforskaren Erling Fossen pekar ut över Björvika på baksidan av operan, där det var tänkt, ja till och med beslutat, att Lambda - det nya Munchmuseet - skulle byggas. En höghusliknande skapelse som kontrast till den låga operan som skulle skapa ett nytt rum i staden.

Men alla tycker inte som Erling Fossen - kritiken mot det omstridda museiebygget - Lambda - har tre dimensioner. För det första - den lokalpolitiska där kritikerna inte vill flytta Munchmuseet från Töyen, den östra delen av stan där det ligger idag, eftersom det skulle kunna bli en slags kulturell dränering av det området.

För det andra - höghuskritiken - om man ändå ska bygga museet centralt i Björvika - brevid det låga moderna operahuset - så skulle Lambda sticka ut - och sticka upp - i stadsbilden.

För det tredje - kostnaden. Ett argument som förts in först på senare tid främst av det högerinriktade Fremskrittspartiet som vill ha in Munchs konst i Nasjonalgalleriet, men då skulle ändå inte alla verk kunna visas - vilket är själva tanken med ett nytt museum.

Edvard Munch testamenterade alla sina verk till Oslo stad, som har haft svårt att förvalta dom och alltså förvarar nästan allt i magasin. 

Och idag ska då alltså Oslos lokalpolitker besluta om var Munchs verk ska visas i framtiden. Men egentligen så har kommunfullmäktige redan fattat beslut om att flytta Munchmuseet från Töyen till Björvika. Det gjorde man 2008 och året efter vann den spanske arkitekten Juan Herreros stadens arkitekttävling med sitt höghusförslag Lambda.

Riksantikvarien, lokalpolitiker och fackfolk argumenterade mot bygget som försenades och i år lyckades Fremskrittspartiet få Lambda-beslutet uppskjuten till efter lokalvalet nu i höstas.

Och trots att den politiska oppositionen gått samman för att fälla Lambdaförslaget så är Erling Fossen optimistisk - förr eller senare blir Lambda byggt tror han där vi står på operataket och blickar ut över Björvika.

Jenny Sanner Roosqvist, Sveriges Radio Oslo