Billinger ny ordförande för Bergman-stiftelsen

Svenska Filminstitutet har utsett Jan-Erik Billinger till ny ordförande för Bergman-stiftelsen. Han efterträder Astrid Söderbergh Widding vars förordnande gick ut den 31 december.

Jan-Erik Billinger har varit vice ordförande i stiftelsen sedan den bildades, är chef för avdelningen Filmarvet på Svenska Filminstitutet och ingår i Filminstitutets ledningsgrupp.

Stiftelsen Ingmar Bergman bildades 2002 och uppdraget är att förvalta Ingmar Bergmans arkiv samt att hålla arvet efter Bergmans konstnärskap levande.

 (TT Spektra)