Lars Hillersberg har avlidit

Tecknaren och satirikern Lars Hillerberg har avlidit. Hillersberg har bland annat gjort sig känd för att ha startat tidningen Puss 1968.

Han har också ofta varit en mycket omdebatterad person då vissa kritiker har ansett att hans verk har haft antisemitiska inslag.

Hillersberg tilldelades i början av 1990-talet Lasse Lucidor-samfundets pris för sina samhällskritiska teckningar. Då med motiveringen ”för sin medborgerliga respektlöshet och förmåga att träffsäkert punktera makthavarnas pompösa framtoning”.