Himmel och helvete - ny bok om morden i Knutby

Alla medier, från Aftonbladet till TV 4, från Studio Ett till Dagens Nyheter har åtminstone inofficiellt medgivit att det blev för mycket Knuytby. Exakt var, när och hur det blev för mycket har ingen kunna sätta fingret på, men känslan finns kvar. När löpsedlarna sinat kommer böckerna om Knutbypastorn och Kristi Brud. Idag Expressenjournalisten Terese Cristianssons rapport Himmel och helvete. Ulrika Knutson har funderat på ämnet Knutby i medierna.

(Sänt 9 november 2004 7.46 och 13.05)