Falsk självbild om mångfald på kulturinstitutionerna

För ett år sen fick Mångkulturellt centrum i uppdrag av regeringen att undersöka hur sextiotre statligt finansierade kulturinstitutioner egentligen uppfyllde kraven på mångfald. Allt från Dramaten till Kungliga Operan och Moderna Museet har undersökts för att kartlägga hur man arbetar med etnisk och kulturell mångfald i sin verksamhet och nu är studien klar. Eric Schüldt talade med etnologen Oscar Pripp som lett arbetet med utredningen som visar på stora brister i det svenska kulturlivet när det gäller den här frågan.

Nej bristen på mångfald inom det statliga kulturlivet handlar inte om att det spelas för få föreställningar eller görs för få utställningar som rör frågor som handlar om etnisk mångfald.Istället är problemet att dom här produktionerna i allt för stor utsträckning görs av och med folk med helsvensk bakgrund.

Människor med utländsk bakgrund lyckas för det mesta helt enkelt inte få några andra anställningar på dom statliga kulturinsitutuionerna än som lokalvårdare, receptionister eller tekniker visar undersökningen.

Och orsaken till det är att merparten av alla lediga tjänster inom kultursektorn tillsätts via informella nätverk. Man ger helt enkelt jobb till folk man redan känner och litar på. Något som knappast gynnar personer med annan bakgrund än svensk i och med att endast 8 procent av cheferna idag har utländsk härkomst.

Men utredaren Oscar Pripp tror ändå att det här är något som går att förändra. Det man måste komma tillrätta med är att det idag finns en falsk självbild hos många som jobbar inom kulturbranschen. Att man inte märker av sitt eget diskriminerande beteende trots att man egentligen inte har några onda avsikter.

Eric Schüldt

eric.schuldt@sr.se