JAS, Cirkus Cirkör och kulturen

Kulturen har alltmer börjat användas för att främja svenska företag, kultur ska ha en nytta och vara användbar. Ett tillfälle är när Sverige ska marknadsföras utomlands, då svenska företag blandas med svenskt teater, konst och musik. Jesper Lindau har pratat med Gripen Internationals informationschef Owe Wagermark och Åsa Lassfolk på Cirkus Cirkör om kulturens roll i internationell affärsverksamhet.

- Kultur är en bra inkörsport till att diskutera vad vi har för gemensamma värdegrunder och såna saker och som sen kan leda in på det som vi till slut vill göra, sälja Gripen, säger Owe Wagermark, informationschef på Gripen International.

Kulturen har de senaste decenniet alltmer fått rollen som något svenska företag kan ha nytta av.

Gussi Emmri är VD för Papyrus i Ungern som sponsrade Cirkus Cirkörs föreställning i Ungern.

- Ta till exempel Cirkus Cirkör som var här och körde i fem dagar, fullständigt fulla hus. Givetvis underlättar det när jag från ett svenskt företag, ringer till en politiker eller en annan affärsman som har läst om det här, att öppna dörren, Gussi Emmri.

Företag behöver en spännande scen för affärsmöten med partners och kunder - eller så kan kulturen vara med och skapa bilden av ett företag.

Där har den svenska kulturen indirekt gjort nytta för Gripen.

- Gripen står förstås för militär och försvar och det är en lite hård del av verkligheten och kulturen är den mjuka delen. Att kunna visa upp att Sverige står för båda dom här bitarna, det är klart att det skapar en positiv känsla kring Sverige som vi sedan kan ha nytta av, säger Owe Wagermark.

Den Ungerska regeringen har köpt 14 JAS-plan, en affär värd drygt sex och en halv miljard kronor. Men Ungern har lovats så kallade motköpsaffärer - export och investeringar för 7,3 miljarder kronor som ska ros hem under kommande år.

Den svenska regeringen har gjort 2004 till ett år för ”Svensk-Ungerska möten” - ett sätt att bland annat öka svenskt näringslivs intresse för Ungern och på programmet finns bland annat svensk kultur.

De svenska kulturarbetarna som åkte till Ungern har varit medvetna om att de ska stötta svenska företag, men inte tänkt sig just JAS-plan. Skånska Dansteatern har spelat i Ungern’under året.

- Ja, det är en bra fråga. Jag har faktiskt inte ställning till det, jag tror inte att jag har uppmärksammat det förren du säger det nu, säger Marie Brolin-Tani som är chef för Skånska Dansteatern.

Men är det okey att svensk dans kan ha den här indirekta effekten att man är med och säljer vapen?

- Jaa... då skulle det liksom bli... skulle vi ihopkopplade till något direkt då skulle vi behöva ta ställning till det, absolut.

Andra kulturmöten i Ungern som Gripen anser har spelat roll är bland annat Stockholms Straussorkester, författaren Torgny Lindgren och barnteater från Regionteatern i Blekinge-Kronoberg. 

- Jag kan känna att vi blir lite utnyttjade på ett plan utan att ha någon aning om det och det känns lite olustigt, säger Johan Bernander som är teaterchef. 

Cirkus Cirkör tackade nej till att sponsras av Gripen genom sin vän-teater Trafo i Ungern.

Men kan det ha blivit så indirekt att ni har varit med och stöttat det?

- Vi har ju varit där och varit del av det här. I de fall där vi har kunnat påverka har vi valt att inte stå ihop med JAS. Men vi har ju varit där i år och det är Sverige-Ungern år i år, säger Åsa Lassfolk som är producent på Cirkus Cirkör.

Jesper Lindau

Jesper Lindau@sr.se