recension | litteratur

Tarkovskijs storslagna tillkortakommanden

4:01 min

I år skulle den ryske filmaren Andrej Tarkovskijs ha fyllt 80, men han gick bort i cancer bara 54 år gammal. Idag utkommer hans dagböcker som han själv kallade Martyrologion, alltså egentligen ”martyrkalender” på svenska, redigerad av Christo Burman och översatt av Håkan Lövgren. Det är en berättelse om filmer som blev av, men kanske framförallt om dem han planerade, konstaterar Mikael Timm.

Nio hundra sidor dagböcker av en filmregissör som dog för mer än 25 år sedan. Omöjligare bokutgivning har jag svårt att tänka mig. Men Andrej Tarkovskijs liv och verk genomfördes mot alla odds, segrande och undflyende på samma gång.

Detsamma kan sägas om Martyrologion som går att läsa på flera plan, annars vore det inte Tarkovskij. Den som gillar hans filmer får en inblick i det osannolika system i vilket han skapade mästerverk som Ikonmålaren Andrej Rubljov, Solaris och Spegeln. En värld av egendomliga kommittéer, Kafkaartade makthavare som stoppade allt från brev till distribution av filmerna och som gjorde Tarkovskijs liv till ett helvete av väntan. När han fyller 40 sörjer han att han bara gjort tre filmer: Ivans barndom, Andrej Rubljov och Solaris. Någon filmatisering av Dostojevskijs Idioten blev det aldrig.

Boken är ett möte med en människa som ger glimtar av sitt liv samtidigt som han tittar över läsarens axel efter Gud. Det betyder inte att Tarkovskij talar abstrakt eller salvelsefullt om själen, nej andligheten är lika självklar som det praktiska, gammaltestamentligt kärv. Tarkovskij skriver mycket om sina bostadsproblem. Hur han skall få en ny lägenhet, hur han ska bygga om sommarhuset. Han skriver om lån, för han är en fattig världskändis, och mitt i alltsammans tar han upp en tråd från Dostojevskij eller skriver om sin konst:

”Att söka visa så lite som möjligt, och att detta minsta möjliga ska tvinga åskådaren att ta ställning till den återstående helheten.”

Det handlar inte om detaljerna utan något som är förborgat.

Förborgat – det är ett nyckelord. Tarkovskij är inte kokett avslöjande som Norén i sina dagböcker. Tarkovskij är hemlighetsfull, men vill nå ut. I väntan på att någon kommitté skall ge klartecken för nästa film försörjer han sig på att hålla föredrag i ingenjörsföreningar, kulturklubbar, ja var som helst. Och människor strömmar till. Tarkovskij har som Tolstoj och Dostojevskij en alldeles egen plats i sin tids offentlighet. Han var en institution, ett en-mansalternativ till det officiella Sovjetunionen.

Det är en möjlighet och en börda och Tarkovskij gläds och lider, men han är aldrig avlägsen. Han antecknar kostnaden för mat och resor, han antecknar vad hans er och läser. Tarkovskij godkänner inte ens mästarnas filmer. Och inte sina egna, är inte nöjd med någon av dem när han ser om dem. I sina omdömen är han okänslig, ja småsint. Han inser det själv men det stör honom inte. Om Bergman trodde att det gudomliga finns i varje människa, trodde Tarkovskij att människan vare sig hon vill eller inte andas Guds andedräkt. Allt hänger samman och därför är motsatser betydelselösa.

”Jag vill göra min film så att den får sådan vikt att den jämställs med en handling” skriver han.

I Solaris, filmatiseringen av Stanislaw Lems science fiction-roman, finns ett hav som talar med människor. Vid dess strand levde Tarkovskij, i ett tillstånd där allt – natur, hud, konstverk, sjukdomar - talade. Därifrån når oss hans ord. Vi är alla del av en gemensam dröm tycks Tarkovskij mena och det är en ynnest att få träda in i denna dröm som kallas världen. Var kväll när jag slår igen Martyrologium andas jag lättare, känner mig mer optimistisk – detta trots att jag läst 900 sidor om det som inte blev av. Vilket storartat tillkortakommande!