Manliga operaregissörer i total dominans

2:13 min

Efter senaste tidens debatt kring sexism i operavärlden kan man fråga sig hur det egentligen står till med jämställdheten i de svenska operahusen? På vårens svenska operarepertoar talar siffrorna sitt tydliga språk, inte minst hos tungviktarna. På Kungliga Operan regisseras de sex stora uppsättningarna av 5 män och en kvinna. På Göteborgsoperan regisseras samtliga operor av män.

Vanja Hermele är journalist och genusvetare, som skrivit flera rapporter om jämnställdheten inom kulturen:

- Det är helt enkelt det vanliga ganska nedslående mönstret som är ju dyrare produktioner desto färre kvinnor och opera är ju i toppen av pyramiden. Har jättehög skattesubventionsgrad, får jättemycket skattemedel och kostar väldigt mycket. Tråkigt men sant, då är det väldigt få kvinnor, säger Vanja Hermele.

Det finns ljuspunkter, till exempel Norrlandsoperan uppsättning av Carmen regisseras  av en kvinna. Men könsfördelningen är annars i obalans. Malmö opera har 3 produktioner varav två regisseras av män. Folkoperans Julius Ceasar och Wermlands operas Johannespassionen regisserades båda av män.

Birgitta Svenden är chef på Kungliga operan i Stockholm där fem av sex operor regisseras av män:

-  När vi lägger repertoar och går ut och frågar regissörer, team, dirigenter,  sångare, så utgår vi ifrån vad vi ser som en bra kombination och där vi tror att de personerna som vi tillfrågar kommer att göra någonting bra och fantastiskt av de här verken. I min värld så är det lika intressant med en kvinna som en man, men jag vill inte låsa in mig i att det är genus som ska avgöra vem jag väljer att tillfråga, säger Birgitta Svenden.

Göteborgsoperan har den här våren tre produktioner. Samtliga regisseras av män, varav två verk av husregissören David Radok. Operachefen Lise-Lotte Axelsson anser att bristen på kvinnliga operaregissörer kompenseras av kvinnliga musikalregissörer.

- Just de här två säsongerna så är det färre kvinnliga regissörer inom opera, men de kvinnliga regissörerna har regisserat både uruppföranden och gör och regisserar också den väldigt stora musikalen.

Vad leder ojämlikheten bland operaregissörerna till? Genusvetaren Vanja Hermele:

- Det handlar ju också om vem som har tolkningsföreträdet och vem som bestämmer vad som är intressant på nåt sätt och intressant att undersöka och vems konstnärliga visioner som man får ta del av. Och om man drar det långt så är det verkligen en demokratifråga.

Patrik Lindkvist/Kulturnytt

Mer opera blir det i Mitt i musiken i P1, i eftermiddag kl 14.50. Då hör ni en intervju med Folkoperans nya chef Mellika Melouani Melanis som själv recenserar två operauppsättningar i höst. Och innan dess, i Kulturradion Nya Vågen kl 14.03, blir det debatt om just sexismen i operavärlden.