Filmexplosion i Sydafrika

Kapstadens Tredje Internationella Filmfestival har just avslutats.

Och Sydafrika är ett land som just nu upplever en stor ökning av antalet producerade filmer rapporterar Kulturnytts Margareta Svensson.

Sändes måndagen 22 november 7.46 och 13.05