Arkitektpris till nya biblioteket vid Tekniska Högskolan

Helgoplriset på 150.000 kronor har vunnits av Per Ahrbom på Ahrbom arkitektkontor för det nya biblioteket vid Tekniska Högskolan i Stockholm