Författarförbundet stödjer översättarseminariet

Hotet om att det litterära översättarseminariet ska läggas ner har lett till att Författarförbundet nu vädjar till styrelsen för Södertörns högskola att återta sitt beslut. Vid Författarförbundets årsstämma gjordes ett upprop till rektor för Södertörns högskola, skriver man i ett pressmeddelande.

Man skriver i pressmeddelandet att "seminariet är unikt och har under de nästan fjorton år som det har funnits utbildat över 200 översättare" och menar att utbildningen har berikat utgivningen av böcker från andra språkområden än det anglosaxiska.  

Författarförbundet ser detta som att man förstör kulturellt kapital på grund av "kortsiktiga ekonomiska överväganden" och anser att "större värden på spel än enbart ekonomiska".

SR Kulturnytt