Kristina Lugn slutar som chef på Teater Brunnsgatan

Poeten och dramatikern Kristina Lugn tänker avgå som konstnärlig ledare för Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm.  Det sker i samband med att Kulturrådet valt att tilldela teatern ett 1-årigt bidrag istället för det 3-åriga som Lugn ansökt om. Den lilla källarteatern grundades av Allan Edwall 1986 och Kristna Lugn tog över 1997. Elin Claeson ringde upp Kristina Lugn och Jochum Landin utredare på Kulturrådet.

Kristina Lugn: ”På den budget vi har nu och som vi får behålla kan jag bara bibehålla nåt slag status quo och det har jag redan gjort i så många år. Jag kan inte se varför skattemedlen ska gå till just mig, jag kan ju göra samma sak igen men jag vill ju gå framåt.”

Elin Claeson: Ja, Kristina Lugn säger att hon ska färdigställa den produktion hon planerat för våren 2005, men sedan slutar hon som konstnärlig ledare för teater Brunnsgatan 4. Det innebär förhoppningsvis inte att teatern läggs ner - men Lugn menar att det nu är någon annans tur att säga till beslutsfattarna att deras teater duger.

Kulturrådet har i år beviljat ett ettårigt produktionsbidrag på 1 150 000 kronor till teatern, det är 150 000 kronor mer än förra året. Men Kristina Lugn säger att det är för lite pengar för att kunna göra det hon vill. Hennes önskemål är ett treårigt bidrag som gör det möjligt att planera verksamheten bättre, att anställa folk och fördela resurserna på ett mer långsiktigt sätt.

Kulturrådet har i år beviljat 3-årigt produktionsbidag tilll sammanlagt 15 teatergrupper och Jochum Landin, som handlägger bidragen till de fria grupperna, säger att besluten förstås kan göra vissa besvikna men att Kulturrådet inte har råd eller möjlighet att dela ut 3-åriga bidrag till fler grupper - även om de skulle vilja.

”Det beror ju på att man inte vill låsa en alltför stor del av Kulturrådets anslag till fleråriga bidrag, så länge det är såpass litet. Inte minst med bakgrund av att de här anslagen beslutas om för ett år i taget.

- Är det här ett system vi ska vara nöjda med, det här sättet att fördela pengar?

- Nöjd blir man väl aldrig men det gäller att hitta det bästa sättet att göra det på.”

Det sa utredaren Jochum Landin. Hur det än kommer att se ut i framtiden så är Kristina Lugn pessimistisk. Och hon anser att grundproblemet ligger i svensk kulturpolitik - att man inte anser konstnärligt arbete vara värt att betala för:

”Jag misstänker att utvecklingen kommer att gå så här att de där små rummen som finns i samhället för kultur som inte är omedelbart lönsamma, ekonomiskt lönsamma. Det finns en risk att de kommer att försvinna tror jag. Man tänker sig att allt det här ska drivas av såna här förfärliga eldsjälar som man kallar det för som jobbar av nån slags passion och så där. Men jag tycker att det är ett sätt att se ner på det konstnärliga yrkesutövandet - att lita på att människor alltid ska jobba gratis men jag har inte råd med det. och jag har ingen lust att vara arbetsgivare heller på de villkoren utan jag betraktar mig själv som en yrkesverksam människa, inte som nån som går och brinner för en källare på Östermalm.” 

Det sa Kristina Lugn, som protesterar mot bidragssystemet genom att lämna sitt arbete som konstnärlig ledare för Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm. Reporter var Elin Claeson.

Elin Claeson

elin.claeson@sr.se