Ateisten Dawkins stödjer bibelsatsning

Den brittiske författaren och biologen Richard Dawkins har med sina böcker blivit en av västvärldens främste förespråkare för ateism. Nu ger han högst oväntat sitt stöd till den brittiske utbildningsministerns satsning på att skicka biblar till Storbritanniens samtliga skolor.

I tidningen Observer säger Dawkins att King James Bibel som det handlar om, av många ansedd som den främsta engelska bibelöversättningen, har format det engelska språket mer än något annat verk. Men där utbildningsminister Michael Gove lyfter fram Bibeln som en moralisk ledsagare ser Richard Dawkins enbart dess litterära meriter.
(TT Spektra)