Spanska kulturarbetare protesterar mot kulturmoms

2:36 min

Den ekonomiska krisen i Europa har drabbat Spanien hårt. Inte minst kulturlivet har fått känna av höjningen av kulturmomsen från 8 till 21 procent. Den högsta kulturmomsen i EU. Nu har kultursektorn i Barcelona bildat en rörelse mot den höga momsen. 

– Vi vill ta tillbaka kulturen, kultur är grundläggande för vårt samhälle, säger en skådespelare och får stående ovationer från de andra deltagarna på mötet. Här finns representanter från teater och musikinstitutioner, men också författare och filmregissörer.

Alla har samlats i en teaterlokal mitt i Barcelona för att protestera mot nedskärningarna inom kultursektorn, en sektor som på fyra år nästan fått en halverad budget.

Men, framför allt har skådespelar och musiker samlats här för att komma med konkreta förslag mot momsen på kulturevenemang som sedan i höstas höjts till 21 procent, en moms som i Spanien kallats för ”momsmonstret” och som lett till att teatrar och andra kulturinstitutioner i Spanien fått stänga eller dra ner kraftigt på sin verksamhet, då besökarna blivit allt färre.

Den spanska regeringens svar på den höjda kulturmomsen är att den är nödvändig för att få  bukt med den krisande ekonomin.

En av dem som redan agerat mot den höga momsen oh som också deltar på mötet är Quim Marcé  från teater Bescanó utanför Barcelona.

I höstas sålde hans teater morötter istället för teaterbiljetter och gav köparen en teaterbiljett "på köpet", berättar han. En protestmetod som sedan spridit sig till flera andra teatrar i Spanien.

– Vi ville visa att momsen på grönsaker som ligger på 4 procent är mycket mer rättvis än  momsen på kultur , säger Quim Marcé som också hoppas att dagens protestmöte ska leda till att dom spanska politikerna sänker momsen.

– Titta på Nederländerna , säger han. Där införde man också en hög moms på kulturevenemang , men sedan när politikern insåg att den gav mindre intäkter till statskassan och att arbetslösheten ökade tog man bort den, säger Quim Marcé  från teater Bescanó i Barcelona.

Irma Norrman