Förlikning i tvist om "Fursten"

Tvisten mellan Författarförbundets medlem Per Andersson och dramatikern Malin Lagerlöf är löst.

I ett pressmeddelande skriver förbundet att parterna har nått en förlikning avseende förhållandet mellan Anderssons bok "Stenbeck: en biografi över en framgångsrik finansman" och Lagerlöfs pjäs "Fursten". Utöver villkoren för förlikningen är parterna också överens om att Anderssons bok har utgjort en "viktig källa" för pjäsens dokumentära material, samt att en scen är baserad på ett utdrag ur boken.

Bakgrunden till tvisten är att Per Andersson ansett att stora delar av pjäsens manus är hämtat ur hans Jan Stenbeck-biografin från år 2000, och krävt ersättning för intrång i upphovsrätten. Teatern har å sin sida hänvisade till den så kallade citaträtten.

"Fursten" hade premiär på Uppsala stadsteater våren 2012.