Dialogen mellan popkonst och design

4:02 min

Konstmuseet Louisiana tar ett större grepp på popkonsten mellan 1955 och 72. Och framförallt dialogen mellan konsten och designen.

Men på utställningen försöker man sig också driva en tes om varför popkonsten uppstod. För det var långt i från en slump att den kom när den gjorde. Anders Kold är kurator. Man kan nästan säga att konsten och designen hade ett gemensamt öde menar han.

På 50-60-talet när möjligheten att massproducera ökade dramatiskt, och reklambranschen blev allt viktigare, då var också den gamla hierarkiska ordningen där konsten stod överst och designen lite längre ner under hård press. Produkterna började likna konst, och konst likna produkterna. Därmed fanns också förutsättningarna för popkonsten, att komma fram. På utställningen visas de större dragen och var gränserna gick. Designers som Eames och George Nelson och konstnärer som Warhol, Rauschenberg och Lichtenstein ställs ut. Totalt 150 verk.

Som en paradoxal omständighet så bidrog faktiskt popkonsten till att måleriet fick ett nyvaknande efter en period när avantgardet allt mer sökt sig från det till konceptkonsten och performance, säger Anders Kold.