Kipling kritisk i okända dikter

50 hittills okända dikter av Nobelpristageren Rudyard Kipling har hittats. Det är den amerikanske forskaren Thomas Pinney som gått igenom arkiv och familjedokument och bland annat funnit dikter daterade runt första världskriget.

I dikterna skriver Kipling kritiskt mot kriget som tog hans son men också om sin irritation mot frågvisa journalister. Dikterna kommer att publiceras inom en månad enligt the Guardian.