Nyttan premieras mer i svensk kultur

Den svenska kulturen får alltmer pengar - men samtidigt ökar också styrningen.

Pengar, publiksiffror och statistik har fått större inflytande, det visar en kommande rapport från Myndigheten för kulturanalys, enligt Dagens Nyheter.

Rapporten visar att kulturen ekonomiserats, kulturen som demokratibyggare har tonats ner, nyttoaspekten betonas allt mer.