Kulturbryggan har genererat 33 miljoner från privata källor

I dag har kulturdepartementets satsning Kulturbryggan kommit med statistik för de senaste två årens verksamhet.

255 olika projekt har beviljats stöd, vilket också förutsatt att man fått stöd från någon annan källa.

Projekten har fått stöd på totalt 50 miljoner kronor och medfinansieringen från andra källor har varit ungefär 75 miljoner - varav 33 miljoner kronor kommit från privata eller icke-offentliga finansiärer. Det motsvarar alltså ungefär var fjärde krona.

I slutet av året ska Kulturbryggan lämna in sin slutrapport.