"Crowdfunding är ett bra komplement"

1:31 min

Myndigheten för kulturanalys har just släppt sin rapport Kulturanalys 2013. I rapporten lyfter man fram crowdfunding, alltså att kulturutövaren själv söker finansiering hos privatpersoner och företag, som ett bra komplement till offentligt kulturstöd.

- Den skapar en möjlighet för i synnerhet oeatblerade kulturutövare att hitta finansiering för sina projekt. I grunden tror jag att crowdfunding är ett bra komplement, och det skapar nya finansieringsvägar, säger Karolina Windell, utredare på Myndigheten för kulturanalys.

Crowdfunding har fått mycket uppmärksamhet, men är än så länge ganska begränsat i praktiken, enligt Karolina Windell. Men för de som har fått finansiering den vägen, har det ofta betytt mycket.

- Även om det kanske inte är så mycket pengar så kan de pengarna som de faktiskt får, vara avgörande för om de får ut sitt projekt eller inte.

Enligt Kulturanalysrapporten varken kan eller bör crowdfunding ersätta övrig kulturfinansiering. För den har sina begränsningar, då den gynnar de som har stora sociala och ekonomiska nätverk, och de som är bra på marknadsföring.

- För att lyckas med en crowdfundingplattform krävs det att man dels kan presentera sitt projekt i ljud och bild digitalt, att man är väldigt aktiv i att marknadsföra sitt projekt. Och att man därför också vågar släppa in publiken i ett ofta ganska tidigt skede av sitt projekt.

Att crowdfunding har vuxit har dels sin förklaring i vad Myndigheten för kulturanalys kallar "ekonomiseringen av kulturen", alltså att marknadsidéer och kommersiella krafter fått större inflytande. Även den rådande politiken kan ha påverkat utvecklingen, enligt Karolina Windell.

- I och med att den politiska agendan också pekar på att man vill ha en mer breddad finansiering, så är det inte omöjligt att tänka sig att det spelar in, säger Karolina Windell.

Elina Perdahl
elina.perdahl@sverigesradio.se