Helt oacceptabla nedskärningar

Konstnärsnämnden skär i år ner sina bidrag med nästan 10 miljoner kronor, på grund av besparingar som beordrats av finansdepartementet. Det mesta drabbar svenska konstnärer, som målare, skulptörer och formgivare. Men också svensk film får mindre pengar att röra sig med, speciellt kortfilm, dokumentär, tecknad film och filmprojekt som inte främst är ämnad att vara kommersiellt gångbara. Sveriges ambassadör i Berlin och före detta utbildningsministern Carl Tham är ordförande för Konstnärsnämnden.

-Det tycker jag var helt oacceptabelt och också mycket förvånande, får jag lov att säga. Det är ett regeringsbeslut och just i det här speciella fallet är jag besviken på regeringen. De här siffrorna låter ju oerhört små men för konstnärer, där det hela tiden handlar om små belopp, så har det väldigt stor betydelse.

Det Carl Tham är så besviken på är att finansdepartementet i höstas bestämde att ingen svensk myndighet får spara pengar över nyår. Pengar som fanns kvar på kontot drogs tilbaka till statskassan, en besparing som totalt handlar om flera miljarder.

Konstnärsnämnden, som i år delar ut 120 miljoner kronor, började då att i snabb takt betala ut pengar för att inga slantar skulle frysa inne, totalt 19 miljoner kronor. Men juridiskt bindande beslut var redan tagna för projekt som pågår i flera år, för att kunna betala ut dem så får pengar tas av årets anslag för att täcka upp - totalt 7,2 miljoner kronor.

Utöver det ska alla myndigheter spara 0,6 procent av pengarna - men på det svenska filmavtalet kunde man inte spara, även det är juridiskt bindande. Men pengarna skulle sparas in, så då skärs istället en tredjedel av konstnärnämndens filmpengar bort, 1,4 miljoner kronor - pengar som fungerar som en experimentell startpunkt för många kort- och dokumenätrfilmare.

Förra året satt dokumentärfilmaren Tove Torbiörnsson med i konstnärsnämnden och fördelade pengar till 103 filmprojekt

-Det är verkligen förödande. Vårt uppdrag i konstnärsnämnden är att vara modiga och nyskapande. Att våga ta risker och satsa på projekt som vågar berätta på nya sätt. Det är nöje att läsa alla projektbeskrivningar, men det kommer bli hemskt att säga nej till en hel del.

Jesper Lindau