Världskulturmuseet i Göteborg får häftig kritik

I Göteborg stormar det kring Världskulturmuséet. Det var efter att både muslimska intresseorganisationer och privatpersoner protesterat mot ett verk av konstnären Louiza Darabi, som muséet i början av veckan beslutade att ta bort verket från den pågående utställningen om HIV/Aids. Verket föreställer en sexuell akt skildrad mot en bakgrund av citat ur Koranen. Bo Nordström har pratat med Jette Sandahl museets chef.

Världskulturmuseet i Göteborg får nu häftig kritik efter sitt beslut att ta ner en tavla från utställningen om HIV-AIDS. Muslimska privatpersoner och grupper har protesterat mot en tavla av konstnären Louiza Darabi där en sexuell akt kombinerades med ett citat ur koranen. Det var en bild som skulle illustrera lusten mitt i AIDS-katastrofen. Men efter en e-brevstorm och förtäckta hot beslöt museets chef Jette Sandahl i måndags att ta ner tavlan. Bo Nordström träffade Jette Sandahl.

- Det har varit en diskussion vi har fört väldigt länge om hur just den här tavlan fungerar i utställningen, säger hon.

- Det har varit klart att det är många som har känt sig väldigt kränkta av tavlan och vi har upplevt att den inte fungerade rätt i det här sammanhanget i utställningen.

Beslutet att ta ned tavlan möts av en enstämmig kritik på ledarsidor och kultursidor.

-Undfallande, skriver Tomas Anderberg i DN, - alarmerande skriver man på ledarsidan.

-Världskulturmuseet lägger sig platt för bokstavstrogna muslimer, skriver Agneta Klingspor i Expressen.

-Bildens eventuella provokation mot muslimer är inte i närheten av vad andra grupper i Sverige förutsätts tåla, skriver man på Göteborgspostens ledarsida.

-Upp med tavlan, skriver Jimmy Fredriksson i kvällstidningen GT:s huvudledare.

Han anser att det är en kränkning av yttrandefriheten och religionsfriheten att ta ned den.

Han har förståelse för att museiledningen känt sig hotad , men anser att då skulle man ha gjort en polisanmälan, ställt dit vakter och ställt till rabalder. Man skulle slagits för yttrandefriheten och religionsfrihet . Nu gjorde man inte det - man bara vek sig. Det säger alltså Jimmy Fredriksson, ledarskribent på GT och tillägger att yttrandefriheten är i fara genom muslimska fundamentalisters hot om våld.

Men vad säger då Jette Sandahl på museet efter kritiken.

Hon säger att hon inte sett kritiken men är glad över att man i viss rapportering ställer rätt saker i fokus.

Själv tyckte hon inte att tavlan var stötande, men hon kommer ju från ett annat sammanhang.

- När man jobbar på den här typen av museum måste man ju vara känslig för vad andra grupper än man själv har för väldigt centrala grundvärderingar.

Bo Nordström

 bo.nordstrom@sr.se