Kris i den svenska musikbranschen

Kanske blir det Gyllene Tider som får utmärkelsen ”Årets popgrupp” på Grammisgalan som hålls på Chinateatern i Stockholm i kväll. Men branschens årliga fest går i år mer i moll än i dur. Eric Schüldt har granskat den svenska musikbranschen.

Den svenska skivindustrin befinner sig i djup kris. Sedan år 2001 har försäljningen av skivor i Sverige gått ner med över trettio procent och idag ligger antalet sålda skivor under 1988 års nivå.

Däremot finns det inget som tyder på att själva musikintresset i landet skulle ha minskat. Snarare tvärtom.

Enligt Per Sundin som är sverigechef för ett av landets största skivbolag Sony BMG hänger krisen i skivbranschen ihop med den illegala nedladdningen av musik från Internet.

[Duration:0:17]

Men Per Sundin talar också om en bransch som alltför sent har upptäckt möjligheterna med dagens teknik.

[Duration:0:14]

Och lösningen på krisen för Sony BMG:s del är nu att intensivt försöka hitta ett sätt att erbjuda lagliga alterantiv till nedladdningen.

Men för en annan del av branschen är en kollaps närmare än någonsin tidigare.

Kenneth Oveson är ägare till skivaffärskedjan Folk & Rock i södra Sverige.

Kulturnytt har ringt till flera skivaffärer i landet som alla säger en och samma sak - om inte skivförsäljingen snart börjar gå uppåt igen så kommer det inte längre att vara lönsamt att sälja skivor i framtiden.

En utveckling som enligt Kenneth Ovesson på Folk & Rock inte alls bara beror på den illegala nedladdningen utan som har sitt ursprung i något helt annat - nämligen att skivbolagen under en lång tid har tagit ut ett överpris för sina produkt

Och det här är en bild som bekräftas av Henrik Ferdtfeldt som forskar om skivindustrin på Företagsekonomiska instutionen vid Stockholms Universitet.

Han talar om en bransch som under en lång tid har varit alltför lite konkurrensutsatt och som nu måste skära ner på kostnader och erbjuda billigare produkter för att överle

Men det finns dom skivaffärer som faktiskt går bra. Ett sätt att överleva i branschen har blivit att inrikta sig mot en smalare kundkrets av hängivna musikälskare - en utveckling som Kenneth Ovesson ser som en möjlig framtid för sina egna butiker.

Eric Schüldt

eric.schuldt@sr.se