Björn Bergsten och den offentliga konsten

Offentlig konst - det är ett ämne som alltid tycks orsaka diskussion. Hur mycket ska konstnären anpassa sig efter beställaren, hur mycket egen frihet har de? Och hur mycket är beställaren, en kommun eller ett företag, verkligen en representant för sina invånare eller anställda?

På Borås konstmuseum just nu ställer Björn Bergsten ut skisser och filmer kring två av sina beställda konstverk. Ett som blev av, ett som inte blev av. Till den 13 februari 2005 kan man se Bergstens utställning i ämnet på Borås konstmuseum.

Att arbeta med offentliga konstverk är inte lätt. Det kan gälla för konstnären att anpassa sig efter beställaren - men samtidigt veta var gränsen går. Det ser man på Björn Bergstens utställning i Borås konstmuseum. Björn Bergsten har gått Kungliga Konsthögskolan i Stockholm men är nu åter etablerad i sin barndoms Tranemo. På Borås Konstmuseum visar han skisser och filmer om ett konstverk som inte blev av och ett som blev av. Först Fanfar som sedan i höstas står i Kungälv bredvid staden nya kulturhus.

-Konstverket tillverkades på plåtslageriet i Tranemo , berättar Björn Bergsten, när han kommenterar den videofilm som visar tillblivelsen av Fanfar och transporten av det 19 meter höga konstverket till Kungälv.

Väl på plats har synpunkterna om verket gått isär hos Kungälvsborna,och kostnaden har också diskuterats i staden.

Björn Bergstens ursprungliga idé var att man skulle kunna sänka ner det trumpetliknande konstverket och blåsa fanfarer när t.ex teaterföreställningarna i kulturhuset startade. Men det tyckte inte dom kommunala myndigheterna var lämpligt. Trots det säger Björn Bergsten att samarbetet med Kungälvs kommun har gått utmärkt.

-Under vägen var det mycket diskussioner , men det måste det få vara, säger han.

Däremot slutade projektet Dome i Varberg inte så bra . Björn Bergsten vann en tävling om utsmyckning till den nya högskolan i hamnen i Varberg bredvid fästningen. Men när han presenterade sina skisser blev det stopp . En kommunalman tyckte att Dome, en ljudskulptur, blev för stor. Efter diverse bråk slutade det hela med att Björn Bergsten drog tillbaka sitt verk och han fick så småningom 140 000 kronor i ersättning för sina utlägg.

Men trots bråket i Varberg har han alltså gått vidare med sitt arbete med offentliga verk och funderar vidare på estetiken .

-Ett offentligt verk skall inte i första hand vara vackert utan spänna an lite och man skall börja fundera på hur vårt samhälle ser ut, säger Björn bergsten. .

-Ett verk som Dome skulle ha belyst Varbergs fästning och tillsamman med dom gamla silos som står i hamnen så hade man sett hela området på ett annat sätt. Det skulle förankrat högskolans nybygge i fästningen.

Björn Bergstens skisser till offentliga verk kan man se på Borås Konstmuseum till den 13 febrauri 2005

Bo Nordström

bo.nordstrom@sr.se