Regionala råd ger kulturskapare inflytande

1:54 min

Tjänstemännen är de nya kulturmakthavarna ute i landets regioner. Det visade en utvärdering av samverkansmodellen nyligen. Samverkansmodellen är alliansregeringens stora politiska reform och innebär att makten att fördela de statliga kulturpengarna nu ligger ute i regionerna.

Men hur har kulturskaparna påverkats? Innebär den här decentraliseringen att kulturskaparna fått mer att säga till om?

Något heltäckande svar finns inte på den frågan än så länge men på ett seminarium i Almedalen lyftes Östergötland fram som exempel. Där har man nu skapat ett råd där bland andra författaren Maria Fagerberg medverkar.

- Jag har haft möjlighet att sitta med och diskutera nu inledningsvis och försöka kartlägga och diskutera hur det ser ut i regionen, säger Maria Fagerberg.

I höstas blev Maria Fagerberg Författarförbundets representant i Östergötland och är nu också representant i regionens nya råd för kulturskapare. Genom inrättandet av sådana här mötesplatser tror hon att möjligheterna att också påverka politiken blir större, så att man som kulturskapare inte bara blir en intressant samtalspartner.

- Dels för att det finns mer tid, man komma djupare i diskussionen men också för att det finns en tanke bakom om att man ska vara delaktig i skapandet av nästa kulturplan, säger Maria Fagerberg.

I den nuvarande kulturplanen i Östergötlan finns inte Maria Fagerbergs konstområde ord med alls utan det har sorterats in under bibliotek som mer har med läsande än skrivande att göra.

En utvärdering av samverkansmodellen som gjordes av Myndigheten för kulturanalys nyligen visade att de nya kulturmakthavarna är tjänstemännen i regionerna. Kulturskaparnas roll undersöktes inte men många regioner har tidigare sagt till Kulturnytt att kontakterna med kulturlivet mest handlat om olika dialoger och möten. Jörgen Lindvall är kulturchef i Jönköpings län. Han menar att det är svårt att hitta formerna för ett samarbete med kulturskaparna:

- Om man säger att tjänstemannaninvån och politikernivån står mitt i smeten så är kulturutövarna till vissa delar inbjudna men har ännu inte tagit sig innanför dörren. Jag vill påstå att det beror också på hur kulturutövarna själva agerar det vill säga att man är sig själv närmast och har inte tid att ägna sig åt politiska spörsmål. Det beror lite på var man är i landet. I storstäderna finns det en större kulturpolitisk medvetenhet, säger Jörgen Lindvall.