Arthur Miller död

Den amerikanske dramatikern Arthur Miller har avlidit 89 år gammal.

Två saker har gjort den Arthur Miller världskänd - hans äktenskap med Marilyn Monroe och pjäsen ”En handelsresandes död” från 1949 - en svidande kritik av den amerikanska framgångsmyten. Mikael Timm minns honom.

Jag har inte träffat Arthur Miller, men nästan. Det var för något år sedan när Miller besökte Dramaten i Stockholm. Dagen därpå kom en vän springande. Han gjorde en egendomlig gest, luktade på sina händer och höll sedan fram dem mot mig.

- Tänk jag har tagit i den hand som hållit Marilyn Monroe naken!

Dödsrunor är en genre som förutsätter att den avlidne i åtminstone någon bemärkelse har lyckats. Minnesord är inte rätt plats för att tala om misslyckanden. Men att Arthur Miller lyckades beror på att han skildrade det misslyckade. Willy Loman, fadern i En handelsresandes död, är en misslyckad försäljare, en misslyckad far.

Samma tema återkommer i Millers hans andra riktigt stora verk som många glömmer bort eftersom det är en film. The Misfits/De missanpassade, regisserades 1961 av John Huston men är verkligen Millers verk. Berättelsen om cowboys som fångar vildhästar för att föra dem till slakthuset där de skall malas ner till hundmat är en perfekt sammansmältning av symbolik och konkretion. Rollbesättningen med den också i verkligheten dödsjuke Clark Gable och den psykiskt instabila Marilyn Monroe gör filmen till den främsta ikonen över den amerikanska drömmens död. Dåtidens amerikanska filmkritiker var negativa i sina omdömen och har fortsatt vara det och Miller återvände inte till filmkonsten, men uttalanden tyder på att han visste han att han åstadkommit ett mästerverk, en amerikansk allegori

På porträtten, många tagna av hans tredje hustru den fina fotografen Inge Morath, ser Arthur Miller ut som en av alla dessa skrivande amerikanska universitetslärare som tror att tweedblazer och pipa är tecken på geni. Men Miller hade verkligen både hantverksskicklighet och – ibland – geni. Ett långt liv, ganska få pjäser. Överröst av hedersbetygelser redan som student, samtidigt djupt kritisk mot det officiella USA, inte minst mot landets falska självbild. Älskad för handelsresanden som for runt alla världens scener. Kritiserad för de andra verken. Ja, Miller var sannerligen en amerikansk författare. Övertydlig i ena ögonblicket, dunkel i nästa. Privat och offentlig på en och samma gång. Och inte så entydigt realistisk som man tror - undertiteln på En handelsresandes död lyder ”Vissa privata samtal i två akter och ett rekviem”

En gång sade han att hans mål var att ”visa människan som samhällets skapelse och samtidigt som skapare av samhället”. Vill förstå honom bör man kanske inte fastna vid En handelsresandes död som slutar i självmord utan minnas View from the bridge, Utsikt från bron tydligt förankrad i Brooklyn. En pjäs som ger liv åt dem som lever i skuggan av den amerikanska drömmen, de som trots att livet består av en helvetes massa vardagar utan helg i alla fall fortsätter att leva – precis som Miller själv genom äktenskapen, mediastormarna och det ibland ganska tydliga föraktet mot honom.

Förresten hette hans första pjäs The Man who had all the luck. Den lades ned efter fem kvällar, men som Millers långa liv visar: The loser takes it all.

Mikael Timm

mikael.timm@sr.se