Gotlänningar protesterar - visst finns kompetensen

Riksantikvarieämbetet har blivit en av bitarna i ett stort statligt arbetspussel när staten försöker skapa nya arbetstillfällen när försvaret läggs ner på olika orter och i Visby är det P18 som försvinner. Protesterna mot förslaget att flytta Riksantikvarieämbetet från Stockholm till Gotland har varit kraftiga. Framför allt på fastlandet. Det har talats om brist på kompetens på Gotland och att verksamheten skulle tappa fart och att det hela skulle bli ett dråpslag för kulturarvsfrågorna. Men på Gotland skulle de 260 jobben som en flytt skulle innebära, komma väl till pass. Byggnadsantikvarien Joakim Hansson, vid länsstyrelsen på Gotland, tycker att det har varit låg nivå på argumenten mot en flytt, Katarina Hedström rapporterar från Gotland.

Flyttförslaget har mottagits med jubel på Gotland. Verksamhet stämmer så väl med Gotlands profil. ”De hundra kyrkornas ö”, med en högskola där osteologi, arkeologi, byggnadsvård och konstvetenskap är paradnummer i undervisningen.

I glädjen över nya statliga jobb har det ändå uttryckts förståelse för den personliga dramatik som en flytt över Östersjön kan betyda för Riksantikvarieämbetets personal. Men svårare för gotlänningar att förstå är debatten om hur förödande en flytt skulle vara för verksamheten.

”Brist-på-kompetens”-debatten och resonemangen om hur ocentralt Gotland ligger har fått somliga att undra över hur snäva perspektiven kan vara i storstan.

Majvor Östergren från Fårö är socialdemokratisk ordförande i Kultur- och fritidsnämnden på Gotland. Hon är fil.doktor i arkeologi och har ett förflutet som landsantikvarie i två län, Hon känner sig kränkt av de ifrågasättanden som kommit kring Gotlands förmåga att föda kompetens eller dra den till sig.

Riksantikvarien Inger Liliequist har sagt att en central myndighet med mycket kontakter behöver finnas i centrum där samhällsutvecklingen finns, där debatten finns och där besluten tas i departementen.

Majvor Östergren står frågande inför hur den närheten utnyttjas idag:

(Byggnadsantikvarien Joakim Hansson vid länsstyrelsen på Gotland har också hört det där om ”förödande konsekvenser”. Att en flytt enligt riksantikvarien skulle innebär att det inte skulle finnas en fungerande central myndighet för kulturarvsfrågor under de närmaste åren. Att verksamheten ”tappar fart”...)

En som inte heller tvekar inför möjligheten att rekrytera folk till ett Riksantikvarieämbete på Gotland är Ewa Edwall-Cederlund. Hon ansvarar för kulturarbetsförmedlingen i Visby. Hon säger att det långt innan nåt flyttförslag var på tal fanns kö till den sortens jobb på Gotland som görs på Riksantikvarieämbetet

Katarina Hedström

katarina.hedstrom@sr.se