Vad är viktigt på Ars Baltica?

På Malmö Konsthall pågår just nu en utställning med rubriken What is important? Vad är viktigt? Det rör sig om den tredje Ars Baltica-triennalen för fotografisk konst, nu med 21 konstnärer från Östersjöregionen. Vår reporter Lars Lönroth har träffat tre av dem.

- Det handler lige fra Napoleons bibliotek til personlige erindringer om bogens betydning og bibliotekens betydning.

Elsebeth Jörgensens installation är ett exempel på det som utställningen Ars Baltica vill visa: att foto är en gränsöverskridande konstart som gärna samverkar med andra medier och uppmuntrar andra konstformer, som här den litterära konsten. Hennes två högtalare, där man hör någon läsa ur en berättelse om bokens magi av den amerikanske 1800-talspoeten Eugene Field, är placerade framför en filmduk där bilder av olika bokhyllor och arkiv projiceras och runt hela installationen har hon staplat mängder av pappkartonger, såna där man använder sig av när man ska flytta sitt bibliotek från en bostad till en annan.

Filmen är en annan konstart som Knut Åsdam från Norge tycker är viktig. Han har installerat en liten biograf på Malmö Konsthall där han visar en film om två kvinnoöden i en storstad inspelad med en riktig 35 mm filmkamera. Ska de va’ så ska de va’. Film är ju 24 fotografier i sekunden och Knut Åsdam följer den klassiska, narrativa filmberättelsens regler med början, mitt och slut.

Också den finske konstnären Miklos Gaál, som har en ungersk pappa, använder sig av filmens berättarknep när han i sin fotoinstallation ”Beach Life”går från helbild till närbild och zoomar in olika scener på en badstrand.

- Folk badar och leker, någon har en luftmadrass med sig, en båt, en bil kör förbi. På sätt och vis vill jag understryka såna små saker som finns inne där i strandlivet, små saker som jag anser vara riktigt viktiga och vackra, visa att livet är skönt.

Med sitt konstverk illustrerar Miklos Gaál också den paradox som ligger och lurar bakom hela den här utställningen, där gränsen mellan viktigt och oviktigt är mycket flytande.

-En paradox: fast det är väldigt mycket att titta på ligger allt så långt bort att man inte ser vad som händer. Det är rätt mycket poesi i rubriken. What is important. Små saker är också viktiga.

Lars Lönroth