EU-beslut underlättar musikbibliotek på nätet

EU-parlamentet och kommissionen har enats om en lösning som ska göra det lättare att få till ett stort europeiskt musikbibliotek på nätet. Detta för att göra det lättare för nya musiktjänster liknande Spotify att starta.

Det parlamentet och kommissionen har gjort är att enas om en modell för copyright som liknar det vi har här på Sveriges radio det vill säga att man inte behöver söka upp enskilda rättighetshavare utan kan vända sig till en organisation. till exempel Stim i Sverige.

EUu arbetar på liknande lösningar inom alla kulturella rättighetsområden.