Skolteater når ut till få

2:04 min

Varje år producerar sveriges länsteatrar skolteater för miljontals kronor. Men den teatern når bara ut till några få. Eftersom det saknas nationella riktlinjer för skolteater hänger det ofta på enskilda lärare om skolklasser får gå på den teater som produceras av Länsteatrarna.

Varje år producerar Sveriges Länsteatrar skolteater för miljontals kronor men eftersom det saknas nationella riktlinjer för skolteater hänger det på engagerade lärare och tjänstemän om skolklasser får ta del av den teater som produceras.

– Det är ett akut demokratiskt problem, säger Malin Axelsson som är konstnärlig ledare på Ung Scen på Östgötateatern.

Det finns inte heller någon samlad statistik på hur teatrarna når ut till skolorna, men på Östgötateatern är det inte ovanligt att man har fått ställa in föreställningar på grund av att för få skolor anmält sig.

– Konsekvenserna i framtiden kan bli att bara vissa grupper blir de som formar framtidens kulturliv därför ska skolteater komma alla till del, säger Magnus Holm som är teaterchef för regionteatern Blekinge och Kronoberg.

– Det krävs ett samarabete mellan skolan och teatrarna ute i landet för att lösa problemet på lång sikt, säger Malin Axelsson som är konstnärlig ledare på Ung Scen på Östgötateatern.