De har lovats automatstöd

Det så kallade automatstödet för svensk film infördes vid årsskiftet, men har inte fått godkänt av EU än. Men eftersom några av de filmer som sökt stödet redan börjat produceras, offentliggör filminstitutet vilka filmer som lovats automatstödet.

Automatstödet ska gå till de filmer som uppfyller vissa kriterier, som att beräknas få en stor publik och redan har 70% av finansieringen färdig. Tanken är att automatstödet på upp till sex miljoner kronor inte ska behöva godkännas av en konsulent, utan att som namnet antyder, automatiskt ges till de som uppfyller kriterierna.

Om stödet inte godkännas av EU kommer filminstitutet att behöva betala ut de nästan 29 miljoner kronor som lovats bort i automatsstödspengar som ett vanligt konsulentstöd.

- I så fall får de pengarna på automatstödets kriterier och ingen skulle tycka att det är en kul situation att dela ut pengar som vi kunde sluppit att dela ut, säger Hjalmar Palmgren, chef på Filminstitutets produktionsstödsavdelning.

Vid årsskiftet väntas beslut från EU om automatstödet.

Här är de filmer som lovats automatsstödspengar:

Den perfekta stöten,Tre Vänner, Fredrik Wikström Nicastro, 6 000 000
Tillbaka till Bromma, Bob Film, Jan Blomgren, 4 500 000
Medicinen, Sweetwater, Petra Jönsson, 6 000 000
Sista chansen, Stella Nova Film, Lena Rehnberg, 5 850 000
Sune på bilsemester, Eyeworks, Patrick Ryborn, 6 000 000