Staten säljer ut konstlager

1:30 min

Sedan 2004 har Statens konstråd tillsyn över konst som myndigheter inte längre vill eller kan ha kvar, och därför har också dess lager växt med ungefär tusen verk per år.

Det handlar om konst med låga konstnärliga och ekonomiska värden som inte är intressanta för museernas samlingar. Nu utreds möjligheterna att auktionera ut delar av konstlagret, vilket bland annat skulle ge pengar till att köpa in ny konst. Henrik Orrje är enhetschef på Statens konstråd och berättar att just nu ligger 9000 verk och väntar på att bedömas om de ska säljas eller inte.