Läsning redan i förskolan?

2:18 min

Idag inleder Folkparitet sin stämma i Västerås och skolfrågor står högt på agendan. Efter att flera undersökningar visat att svenska barn har sämre läsförståelse och läsförmåga än tidigare, vill Folkpartiets partistyrelse i förslaget till nytt partiprogram att barn ska lära sig "läsandets grund" redan i förskolan. Tina Acketoft är Folkpartiets gruppledare i utbildningsutskottet

-Man bör ha kommit så långt så man faktiskt har knäckt läskoden och det är ingen omöjlighet de flesta ungar älskar att lära sig leka med bokstäver och ord.

Folkpartiet har alltså ambitionen att de flesta barnen ska kunna läsandets grund när de lämnar förskolan. Men exakt vad läsandets grund betyder och hur förskolorna ska använda det är oklart

-Jag tror att det räcker med den målbilden vi har satt de flesta ska lära sig. Det är jag fullständigt övertygad om att lärarna kan  tolka detta, men som sagt nu är det en diskussion vi för vi får se vad beslutet bli på landsmötet och sen är det nästa steg att eventuellt implementera det i läroplanen.

Det är känt sen tidigare att Folkpartiet vill satsa två till tre miljarder på förskolan för att tidigt höja barns kunskaper. I den nya läroplanen för förskolan från 2010 finns mål om att satsa mer på bland annat språk, matematik och naturvetenskap - men forskningsområdet "förskola" är nytt och de förskolforskare kulturnytt har pratat med har inte sett några konsekvenser av förändringarna än. Däremot säger Caroline Lidberg, professor i utbildningsvetenskap på Uppsala universitet att grunden för läsning läggs tidigt.

-Vi har ju många studier som visar att barn i tidig ålder kan lära sig läsa och skriva också. Detta med att leka med rim och ramsor och få in systemastiska språklekar, som vi kallar det, är ganska utbrett i svenska förskolor idag. Men det som inte görs i lika stor utsträckning, varken i hemmen eller förskolorna idag är att ha regelbundna lässtunder.

Mycket av det som bör göras i förskolorna för att hjälpa barns läsning, görs alltså redan, men Caroline Lidberg tycker att politikernas viktigaste uppgift är att helt enkelt se till att barn läser mer och prata mer om texterna de läst.

-Det politiker kan göra är att tillsammans med forskare är att skriva fram det här tydligt och inte bara säga att mans ska jobba med språkutvecklingen utan kanske lite mer detaljerat att det ska vara regelbunden bok eller textläsning och samtal runtomkring texterna.

Reporter: Lydia Farran-Lee