Inspelad syntolkning på biograferna nästa år

1:12 min

På torsdagen beslutade regeringen att ge fortsatt stöd till Svenska filminstitutet och Post- och telestyrelsen för att satsa på syntolkning och uppläsning av text på bio. I nuläget finns inga syntolkade filmer på Sveriges biografer men det skall det alltså bli ändring på.

– Syntolkning har ju funnits tidigare med en levande person i publiken men den talande texten är ett helt nytt tänk. Vi kom så långt i förra projektet att vi hade tekniska lösningar men ingenting om hur det skulle implementeras, hur informationen skall gå ut och hur det ska gå till i praktiken, säger Linda Wacklin från Svenska filminstitutet.

Under nästkommande år skall totalt 15 biosalonger förses med den nya tekniken för syntolkning och målet är att minst fem filmer skall vara syntolkade. Peter Lilliecrona som är ordförande för Syntolkning nu är positiv till dagens besked.

– Att det bara blir ett fåtal filmer är lite småtråkigt men det är verkligen ett steg i rätt riktning.

Det blir upp till distributörerna hur många filmer som skall syntolkas och vilka det blir men Svenska filminstitutets Lisa Wacklin tror att dom vill vara med på projektet.

– Ja det tror vi väl att de vill vara. Det handlar ju om en ökad publik, vi räknar ju ungefär med en miljon människor som har synsvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter. Vi har ju talat med väldigt många från den här gruppen och det är klart att de är intresserade av att kunna gå på bio som alla andra.