Lundell fick rätt mot konstcenter

Ulf Lundell har vunnit över Kivik Art Centre, igen. Länsstyrelsen upphävde på fredagen de tillfälliga bygglov som konstcentret har fått för sina skulpturer, skriver Sydsvenskan på nätet.

Kivik Art Centre måste nu ta ställning till om de vill överklaga länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

Konflikten mellan Lundell och konstcentret inleddes 2008. Lundell ansåg att David Chipperfield och Antony Gormleys verk "En skulptur för den individuella upplevelsen av arkitektur" var en byggnad, och att besökare kunde se in i hans hem genom att klättra upp i den. Han fick rätt av länsstyrelsen och senare även i kammarrätten, som klassade flera av verken på området som bygglovspliktiga. Genom tillfälliga bygglov från Simrishamns kommun har dock Kivik Art Centre kunnat behålla skulpturerna.