"Han skrev noter innan han kunde sitt ABC"

1:52 min

På fredag så är det 100 år sedan den engelske kompositören Benjamin Britten föddes berömd för bl.a operan ”Peter Grimes”. Johan Korssell reflekterar över en komplicerad 100-åring, som ofta beskrivits som den främste engelske tonkonstnären efter 1600-talets Henry Purcell.

Den engelska musiken har mycket att vara ödmjuk inför har dirigenten Simon Rattle sagt, ord som har sin grund i den engelska musikens ganska blygsamma bestånd av riktigt stora genier. Men man kan inte säga annat än att Benjamin Britten var ett geni, det är även Rattle den förste att skriva under på. Musiken var hos Britten nästan en diagnos - han skrev noter innan han kunde sitt ABC.

Och så har han också blivit något så ovanligt som en engelsk tonsättare som lyckats nå ut till den stora internationella publiken utanför hemlandets gränser.

Britten är den idag tredje mest spelade 1900-tals operatonsättaren efter Puccini och Strauss. Även om denna placering framförallt görs möjlig av ett enda verk, Peter Grimes!

Britten var, som det har sagts, en man i strid med världen och i strid med sig själv, måste man tillägga. De självbiografiska markörerna i hans operor är många, såsom i Peter Grimes t ex där det handlar om utanförskap och individens kamp mot ett oförstående samhälle.  

På frågan om hur han mår är Britten en sådan som svarar uppriktigt, och han mår oftast dåligt, vilket inte gör hans musik mindre drabbande. Britten ville att vi skulle anstränga oss i mötet med musiken, att vi skulle tänka till. Han är inte den som är sublim i onödan eller som ger oss några förskönade löften om ett liv efter döden.

En av de mest återkommande ljudkällorna hos Britten är dock gosskören, där han kan tillåta sig att vara nästan trosviss och himmelsk. Men Brittens idealiserade uppfattning om den oskuldsfulla barndomen gör honom till den klassiska musikens motsvarighet till Michael Jackson. Britten vägrade i någon mening att bli vuxen, men skrev samtidigt musik som trots det, eller snarare på grund av det fortsätter att gnaga och störa.

Johan Korssell gör två program om Britten under rubriken P2 Dokumentär: Benjamin Britten - ett fjärde B. De sänds i P2 kl. 14.00 den 17:e och 24:e november 2014 och finns för efterlyssning under 30 dagar.