EU satsar på kultur

2:12 min

EU kommer öka sin satsning på kultur de kommande sju åren - det står klart sedan EU-parlamentet idag röstade igenom unionens långtidsbudget för kultur och media. EU:s kulturkommissionär, Androulla Vassilou, kallar det här "fantastiska nyheter" för Europas kulturarbetare och kulturkonsumenter.

- Det här är fantastiska nyheter för filmindustrin, för den europeiska kulturen och för miljontals personer som oss, som älskar kultur, säger EU:s kulturkommissionär, Androulla Vassilou.

Det hör liksom till att en EU-kommissionär ska välkomna en slutlig politisk EU-överenskommelse, även om den inte blev riktigt som önskat. Den cypriotiska kulturkommissionären hade föreslagit en 36-procentig ökning av kulturbudgeten, men nu stannar ökningen på 9 procent, efter att EU:s parlament och medlemsstater har sagt sitt.

EU satsar pengar bland annat på översättning av böcker och gränsöverskridande kulturprojekt. Det blir nu 1,46 miljarder euro till kultur och media fördelat på sju år. Det motsvarar ungefär vad svenska staten satsar på kultur och media på två år.

Den så kallade kreativa sektorn sysselsätter runt 8 miljoner personer i EU. EU vill nu lyfta fram kulturens betydelse för tillväxt och jobbskapande i krisens Europa. Fast när jag frågar Androulla Vassilou idag visar det sig att ingen just nu riktigt vet hur stor den betydelsen är.

- Det här är något som är av stort intresse för alla!

Kulturkommissionären anser att politiker behöver ha mer på fötterna för att verkligen kunna motivera satsningar på kultur, inte minst i kristider. EU ska nu därför inleda en studie om kulturens effekter, bland annat på samhällsekonomin. Enligt Androulla Vassilou finns redan en rapport som visar att satsningar på Europas kulturhuvudstäder har gett pengarna tillbaka åtta gånger om.

- För kulturhuvudstäderna har vi en studie som visar att varje investerad euro har gett åtta euro tillbaka. Men nu måste vi försäkra oss om att det här gäller för alla sektorer, och vilka sektorer som ger mer och mindre tillbaka.

Nu gäller det att se vilka kultursatsningar som ger bra och mindre bra effekt för tillväxt, enligt EU:s kulturkommissionär.