Automatstödet godkänt

Nu har automatstödet till svensk film godkänts av EU. Stödet ger vissa filmer pengar direkt, utan att behöva gå genom en filmkonsulent.

Automatstödet ska gå till de filmer som uppfyller vissa kriterier, som att de beräknas få en stor publik och redan har 70% av finansieringen färdig.

Tanken är att automatstödet på upp till sex miljoner kronor inte ska behöva godkännas av en konsulent, utan att som namnet antyder, automatiskt ges till de som uppfyller kriterierna.

Stödet har tidigare fått kritik eftersom det inte behöver uppfylla det nya filmavtalets mål att filmstödspengarna ska fördelas jämnt mellan män och kvinnor.