Svalt intresse för kulturpost i EU

2:45 min

Ett sätt att driva kulturfrågor som EU-parlamentariker är att ta plats i kulturutskottet. Men där har ingen svensk suttit den senaste mandatperioden. Och intresset ser svalt ut även inför det kommande valet. Bara tre kandidater kan ens tänka sig en plats i kulturutskottet.
Det visar en enkät som Kulturnytt skickat ut till toppnamnen bland de svenska riksdags- och parlamentspartierna.

Kulturnytt har bett de fem toppkandidaterna i riksdagspartierna och Piratpartiet rangordna vilka tre utskott de kan tänka sig att sitta i om de får en plats i parlamentet efter den 25 maj.

Mest populärt är att syssla med mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter, och utrikes- och industrifrågor. Mindre attraktivt är att profilera sig i kulturfrågor.

Bara tre av kandidaterna väljer kulturutskottet som ett alternativ för egen räkning.

Det är ett underbetyg åt svenska politiker, menar Chris Torch som arbetar med att lyfta fram kulturfrågor i EU genom intresseorganisationen Intercult.

- Jag kräver av mina politiker att de har ett kulturperspektiv och kan de inte redovisa det ska man inte välja dem.

Förutom Anna Troberg, Piratpartiets partiledare och Vänsterpartiets kandidat Dror Feiler, kan socialdemokraten och parlamentarikern Marita Ulvskog tänka sig en plats i kulturutskottet.

- Det har att göra med min bakgrund. Jag är väldigt intresserad av kultur och mediefrågor och de ligger på kulturutskottet. Samtidigt är det så att det faktum att jag sitter i industriutskottet också gör att jag kan vara med och fatta hårda beslut som rör kultur- och mediepolitiken, säger hon.

Att det går minst lika bra att driva kulturpolitik i andra utskott, som har mer pengar att röra sig med och en större utrymme att lagstifta, tycker även moderaten och parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt.

Hon tycker att det vore bra om det fanns en svensk i kulturutskottet med själv vill hon helst sitt kvar i utskotten för inre marknad och medborgerliga fri- och rättigheter.

- Jag driver till exempel frågor om tradition, frihet, yttrandefrihet och mediefrihet i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Vi är få svenskar, fyra moderater. Då måste vi välja de utskott där det är större lagstiftningsansvar och en större budget att fatta beslut om, säger Anna Maria Corazza Bildt.

Producenten Chris Torch har under flera år arbetat för att höja statusen på kulturfrågor i EU genom organisationen Intercult i Sverige, som förutom kulturlobbyist också fungerar som ett resurscentrum för kulturprojekt.

Han tycker att svenska EU-politiker saknar kulturkompetens i jämförelse med våra grannar Danmark och Finland, men också i jämförelse med politikerna i Frankrike och Tyskland. De borde ta chansen att få en bättre insyn i kulturutskottets arbete, säger han.

- Man kan inte kräva av en politiker att de ska bli kulturpolitiker, men däremot att de har ett kulturperspektiv i allt de gör. Precis som vi inte kan kräva att varje politiker är miljöpolitiker, men man kan inte fatta beslut som är negativ för miljön. Man måste förstå att miljön är grunden till vår fortsättning, våra barns framtid.