Fi föreslår: Skattebefria kulturinkomster

2:05 min

I helgen antog Feministiskt initiativ, Fi, sitt valmanifest. Även på kulturens område ska jämställdheten genomsyra politiken.

Feministiskt initiativ vill att de institutioner som finansieras med offentliga medel ska arbeta för ett jämställt innehåll och lyfta fram marginaliserade grupper. Mer konkret vill man se ett återinförande av gratis entré på statliga museer.

- Vi menar att kulturen måste lyftas. Kulturen är ju inte bara att det ska finnas böcker att läsa och musik att lyssna på, utan det är ju en stomme i hela samhället, i demokratibygget för att vi ska kunna vara skapande människor, säger Gudrun Schyman, talesperson för Fi.

Hur ska ni göra det?
- I kommunen Simrishamn, där vi finns, driver vi att biblioteksfilialerna i byarna ska hålla öppet. Det är ett sätt. Men också genom att ge kulturarbetarna rimliga villkor. Vi har pratat om att det borde vara rimligt att man som kulturutövare har en tryggad inkomst på 100 000 kronor, för att på det sättet få den tiden och den ro man behöver för att kunna arbeta, säger Gudrun Schyman.

Jämställdhet och kultur ska genomsyra

Fi föreslår alltså att kulturarbetarnas inkomster på upp till 100 000 kronor per år ska skattebefrias. I partiets valmanifest står det att kulturen ska genomsyra alla politikområden. Till exempel ska kommunerna ta till vara på konstnärernas kompetens i stadsplaneringen.

Partiet skriver också att kulturen idag präglas av ett osynliggörande av kvinnor, hbtq-personer och människor med olika etniska tillhörigheter och att det leder till att inte alla har möjlighet att delta i det offentliga samtalet.

Jämställdheten blir därför partiets viktigaste fråga även här, och det kriterium som institutioner med offentlig finansiering ska arbeta efter.

Fri entré & avdragsgilla konstaffärer

Konkreta politiska förslag i partiets valmanifest är bland annat fri entré på statliga museer och att den individuella visningsrätten, som bland annat bildkonstnärer och formgivare får, räknas upp till samma nivå som andra kulturskapare har.

Konstinköp ska enligt Fi göras avdragsgillt för företag. Dessutom vill man ha en enhetlig momssats på sex procent på kulturens område.