FP: Vi måste titta vidare på frågorna om kulturarvet

2:48 min

Trots att det är kommunerna som i många fall har ansvar för vårt kulturarv har kommunerna ofta dålig koll i praktiken på vad som händer med kulturarvet.

Fönster byts ut i historiskt värdefulla byggnader utan lov. Stuckatur tas bort, golv bryts upp och väggar slås ner för att skapa öppna planlösningar i gamla hus... Hur pass bra koll har kommunerna på sitt kulturarv?

Plan - och bygglagen är svag och otydlig, tycker många av de kommuner som deltagit i Kulturnytts undersökning. På riksplanet är det här en fråga som samtliga partier värnar. Ulf Nilsson är folkpartist och vice ordförande i riksdagens kulturutskott:

- Jag tycker att den här undersökningen visar att lagarna i grunden är bra men att det finns brister, dels när det gäller att sätta krav på de som ska utföra det här, dels när det gäller att kontrollera att byggherren lever upp till sitt ansvar, säger Ulf Nilsson (FP).

Ulf Nilsson vill nu titta vidare på de här frågorna och säger att det kan bli tal om förändringar i plan och byggplagen men inte på bekostnad av kommunernas självbestämmande.

Kulturnytts enkät om det lokala kulturarvsarbetet, som 240 kommuner har svarat på, visar att det finns stora skillnader i hur kommunerna arbetar med de här frågorna.

Endast en tredjedel av kommunerna har en antikvarie anställd fast att undersökningar visar att just antikvarien är garanten för att kommunerna tar sitt kulturarvsansvar och till exempel inför rivningsförbud. Enkäten visar samtidigt att många kommuner ser de lokala kulturarven som en tillgång inte minst i turistsammanhang men det saknas inte sällan pengar till underhåll.

Det är Plan- och bygglagen som slår fast kommunernas ansvar i kulturarvsfrågan. Hänsyn till kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska tas i bland annat detaljplaner men omdömena om hur lagen fungerar varierar mycket.

Den är svag och otydlig, tycker många. Andra är nöjda men pekar på att den praktiska tillämpningen är beroende av  kunskap och resurser i kommunerna.

Lars-Axel Nordell är kristdemokrat och sitter i riksdagens kulturutskott.

- Det ser olika ut och det är inte bra, inte alls bra, men det är ändå till syvende och sist kommunerna som har ansvar för att det blir gjort, säger Lars-Axel Nordell (KD).

Lars-Axel Nordell menar att när nu kommunerna har monopol på att planera sina samhällen måste de också ta sitt ansvar och verkligen göra det. Att förlita sig på att byggherrar och andra ska göra sina bit räcker inte. Han är också tveksam till om det är själva lagen och inte tillämpningen som är problemet.

Regeringen föreslog i våras en lagändring som innebar att det inte behöver vara kommunfullmäktige utan bara en nämnd som fattar beslut om detaljplaneändringar men det röstade riksdagen ner. Och det var bra, tycker Vänsterpartiets Bengt Berg:

- Det här är också givetvis väldigt allvarliga saker på det lokala planet. Vår syn är att man inte kan delegera ett sådant beslut till byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen utan det måste vara det högsta demokratiska organet nämligen kommunfullmäktige som ska fatta besluten i sådana här frågor, säger Bengt Berg.

Folkpartiet vill annars satsa på att tillgängliggöra kulturarvet genom bland annat genom fri entré på statliga museer. Vänsterpartiets och Kristdemokraternas prioriteringar i kulturarvsfrågor är bland annat att satsa på digitalisering.