Future perfect av Mara Lee

2:02 min

Future perfect är ett  tempus som anger "något avslutat vid en punkt i framtiden", dvs. vad som kommer att ha skett. Så heter också författaren Mara Lees nya roman. Hon är född 1972 och debuterade med diktsamlingen Kom följd av Hennes vård. Hon har också skrivit romaner. Katarina Wikars har läst Future perfect

Mara Lees förra roman Salome utspelades inuti en fjortonårig flicka på en nära nog arkaisk skånsk slätt, där känslan var granne med smärtan upphöjd till en mytisk nivå. En brutal och vackert utmejslad berättelse.

Dessvärre är hennes nya roman Future perfect en 400-sidor långt mycket spretigare historia, också den från början nerkörd i ett fiktivt Skåne, hos en annorlunda familj, mamma Dora med syatélje och sämsta ryktet på bygden och hennes två söner, den buttre Lex och den änglalike Trip. Så ansluter sig den unga flickan Chandra, också hon som det heter född med läppstift. Det är en utanförskapets höga visa om tonåringarnas alternativa överlevnadsstrategier och där våldet, djuret ligger strax under ytan. Men historien blir allt eftersom strösslad med klänningar gjorda av skalper, som för alltid förändrar sina ägare, och ganska schematiska karaktärer i genren olika sorters vanartiga flickor och flera hundra sidor bland ädlingar och prostituerade i ett regnvått Paris.

Den här bristen på begränsning måste nog var ett medvetet val, tänker jag, att det är en melodram hon velat skriva fram, Mara Lee. I en sorts tid som är samtid, inskränkt femtiotal och sent 1800-tal samtidigt. Att för mycket av allt är själva meningen. En skvätt Nattens skogar av Djuna Barnes. Hysteriska kvinnor på kliniker. Hans Bellmers erotiska dockor. Men när Future perfect  tappar sin ursprungliga pregnanta form och böljar ut åt alla håll likt de oanständiga klänningarna som så ofta återkommer i romanen blir den ändå för ohanterlig för sitt eget bästa, och tyngd av sin egen överbyggnad sjunker den bland förklarande brev och resonemang om natten.

Katarina Wikars
katarina.wikars@sr.se