Konst från revolutionernas torg

2:20 min

Konst från de nutida revolutionernas och proteströrelsernas torg i Helsingfors i To the Square. 

I Helsingfors samlades i helgen konstnärer från hela världen för att delta i To The Square, en öppen och gratis happening mitt i stan. Och det är just konst från de nutida revolutionernas och proteströrelsernas torg som det handlar om. Från Kairo, via Wall Street till Moskva. Vår Helsingforskorrespondent Thella Johnson var där och träffade de finländska arrangörerna och de internationella gästerna.